1988 m. rugsėjo 28 d. Katedros aikštėje įvyko vadinamasis "Bananų balius" - milicininkai jėga išvaikė į taikų mitingą susirinkusius žmones, kurie tenorėjo paminėti tragedija milijonams žmonių tapusį Stalino ir Hitlerio suokalbį - Molotovo-Ribentropo paktą. 

Fotografo Zino Kazėno nuotraukoje užfiksuota jauna mergina, drąsiai mojuojanti Trispalve priešais šalmuotus LSSR Vidaus Reikalų kariuomenės karius. Kas ši drąsi mergina? Koks jos likimas? Visi atsakymai - šioje dokumentinių laidų ciklo "Mes nugalėjom" laidoje.